Level 5 Level 7
Level 6

1982


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stadfästa
godkänna
kuperad
ojämn
nautik
sjövetenskap
ajournera
uppskjuta
rubank
hyvel
gourmet
finsmakare
enkät
rundfråga
konträr
motsatt
syntes
sammanställning
respons
svar
suggerera
påverka
fjärma
avlägsna
hybris
övermod
blasé
likgiltig
aura
sken
hemisfär
halvklot
påtala
kritisera
preferera
föredra
kuriös
underlig
ambivalens
kluvenhet
maxim
grundsats
konvergera
löpa ihop
järtecken
varsel
jävig
obehörig
kantele
instrument
plausibel
sannolik
syndrom
sjukdomsbild
sentens
tänkespråk
didaktisk
undervisande
relevant
betydelsefull
fingerad
låtsad
honorar
betalning
makulera
förstöra
ockult
övernaturlig
erodera
nöta bort
uniformitet
likformighet
kryptisk
hemlighetsfull
reinkarnation
återfödelse
universell
allomfattande
turbulens
virvelrörelse
vitrin
utställningsskåp
hörsamma
lyda
stereotyp
oföränderlig
forte
starkt
symbios
samlevnad
skrodera
skryta
talisman
skyddsföremål
nagelfara
granska
beivra
ingripa mot
diarium
dagbok
interaktion
växelspel
konsolidera
förstärka
defaitism
modlöshet
bilateral
ömsesidig
skrupler
betänkligheter
enlevera
bortföra
bifurkation
förgrening
nekrolog
dödsruna
koncession
tillstånd
perenn
flerårig