Level 102 Level 104
Level 103

Chapter 8D - Dialogue - Et Friminutt


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dina har gått på Fjordvik ungdomsskole i to uker nå
Dina has gone to Fjordvik middle school for two weeks now.
Hun går på 9 trinn, i klasse 9B
She is in grade 9, in Class 9B.
Det er 23 elever i klassen hennes, og hun kjenner alle ganske bra
There are 23 students in the her class and she knows all (of them) pretty well.
Nå er det friminutt, og Dina står og snakker med Tone og Eva
Now it is break time (cf. pause) and Dina is standing and talking with Tone and Eva.
Tone spør om Dina liker seg på skolen
Tone asks if Dina likes (reflexive) the school.
Ja, jeg liker å gå på denne skolen
Yes, I like to go to this school.
Den er ikke så stor, og alle er veldig hyggelige
It is not so big and everyone is very nice (cf. fine, koselig).
Men mye er forskjellig fra skolen min i Frankrike
But much is different from my school in France.
Hvordan er det forskjellig?
How is it different?
Der var det mer disiplin, og så hadde vi utrolig mange lekser!
There was more disipline, and we had an incredible amount of homework. (lit. incredible many)
Her har vi nesten ingen lekser
Here we have almost no homework.
Jeg synes at vi har mange lekser
I think that we have lots of homework.
Vi har hatt tre prøver den siste uka, og i morgen har vi engelskprøve
We have had three tests this last week, and tomorrow we have an English test.
Jeg liker ikke engelsk
I don't like English.
Matematikk og samfunnsfag er mine favorittfag
Mathematics and social science are my favorite subjects.
Hvilke fag liker du best, Dina?
Which subjects do you like best, Dina?
Samfunnsfag er OK, men matematikk er ikke så gøy
Social science is OK, but mathematics is not so fun (cf. morsom).
Jeg liker språk og historie
I like language and history.
Norsk er litt vanskelig for meg fordi jeg har bodd i Frankrike så lenge
Norwegian is a little difficult for me, because [cf. for (Norwegian)] I have lived in France so long.
Mamma sier at jeg må øve på å skrive norsk.
Mamma says that I need practice writing Norwegian.
Men fransk er kjempelett!
But French is really easy!
Ja, du får gode karakterer i fransk uten å jobbe
Yes, you get good marks in French without working.
Det er urettferdig!
It is unfair!
Men hva skal vi ha neste time?
But what do we have next hour?
Vi skal ha naturfag med Ingrid
We will have science with Ingrid.
Det er så kjedelig
It is so boring.
Hun står alltid ved tavla og snakker
She always stands by the blackboard and talks.
Har dere gjort leksene?
Have you (pl.) done the homework?
Hva? Leksene? Hadde vi lekser i naturfag til i dag?
What? Homework? We had homework in science today?
Ja, på torsdag fikk vi en lang og en kort tekst og to oppgaver
Yes, on Thursday we got a long and a short text and two exercises.
Vi skulle lese den lange teksten og gjøre begge oppgavene
We should read the long text and do both exercises.
Oi! Det har jeg glemt
Wow! I have forgotten (about) it.
Jeg var opptatt med å lage pannekaker med Alex i går
I was busy with making pancakes with Alex yesterday.
Og du sier at vi ikke har lekser...
And you say that we don't have homework...