Level 109 Level 111
Level 110

Chapter 9B - Dialogue - Et nytt prosjekt


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det er tirsdag klokka halv tre, og Ben sitter på møterommet
It's Tuesday at half past two, and Ben is sitting in the meeting room.
Sjefen har kalt inn til et møte for å diskutere et nytt prosjekt
The boss has called for a meeting to discuss a new project.
Hun har med en mann som de ikke har sett før
She's with a man whom they have not seen before.
«Hvem er det?» tenker Ben
"Who is it?", thinks Ben.
Så tar sjefen ordet
Then (cf. da) the boss takes the floor. (lit. takes the word)
Hei. Det var bra at alle kunne komme
Hello. It was great that everyone could come.
Vi har besøk av Mathisen fra Rønne Bygg AS i dag
We're being visited by Mathisen from Rønne Bygg AS today. (lit. We have a visit...)
Han lurer på om vi kan hjelpe dem med et byggeprosjekt
He is wondering whether we can help them with a construction project.
Jeg gir ordet til Mathisen slik at han kan presentere prosjektet selv
I give the floor to Mathisen so that he can present the project himself.
Mathisen gir en presentasjon av prosjektet
Mathisen gives a presentation of the project.
Det er veldig stort
It is very large.
Firmaet hans skal bygge et nytt kjøpesenter utenfor Fjordvik, og nå trenger de konsulenthjelp
His firm shall build a new shopping center outside Fjordvik and now they need consulting help.
Det er mye å ta hensyn til både når det gjelder planlegging og gjennomføring
There is much to take into consideration when it comes to both planning and implementation. (...both when it pertains to...)
Ben synes at prosjektet høres interessant ut, og han har noen spørsmål
Ben thinks that the project sounds interesting and he has some questions.
Når skal det være ferdig?
When should it be finished?
Senteret skal være ferdig om to og et halvt år, og vi planlegger å starte byggingen om fem måneder
The center will be completed in two and a half years and we are planning to start building in five months.
Og hvordan er budsjettet deres?
And what (how) is your budget?
Dere finner et forslag til budsjett i prosjektdokumentene
You (will) find the proposed budget in the project documents.
Vi må selvsagt diskutere tallene før vi skriver kontrakt
We must, of course (cf. naturligvis, selvfølgelig), discuss the numbers before we sign (the) contract.
Ben og kollegaene diskuterer lenge med Mathisen
Ben and his colleagues discuss at length with Mathisen.
Firmaet deres har mye å gjøre nå, men det er vanskelig å si nei til et så stort prosjekt
Their firm has much to do now, but it is difficult to say no to such a big project.
Heldigvis er det en ganske lang planleggingsperiode
Fortunately it is a rather long planning period.
Dette er et stort prosjekt, men jeg er ganske sikker på at vi kan klare vår oppgave innen tidsfristen
This is a big project, but I am quite sure that we can manage our task within the time limit.
Vi diskuterer dette litt mer, og så kontakter vi deg i neste uke, Mathisen
We (will) discuss this a bit more and then we (will) contact you in the next week, Mathisen.
Er det greit?
Is that OK (cf. OK, fint)?
Ja. Det er en avtale
Yes. It's a deal.
Da hører jeg fra dere
Then I'll be hearing from you. (lit. Then hear I from you.)
Sjefen og Ben går fra møtet sammen
The boss and Ben go from the meeting together.
Det er viktig at vi ser på dette med en gang
It is important that we look at this right away.
Kan du tenke deg å være prosjektleder, Ben?
Can you imagine being project manager, Ben?
Ja, det vil jeg gjerne
Yes, I would like that.
Etter møtet er Ben stolt
After the meeting Ben is proud.
Han har fått ansvaret for et prosjekt
He has gotten (has been given) responsibility for a project.
Nå gleder han seg til å komme hjem og fortelle det til Cecilie
Now he is looking forward to coming home and telling it to Cecilie.