Level 115 Level 117
Level 116

Chapter 9D - Dialogue - Klasseavis


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ole er lærer i norsk og samfunnsfag i Dinas klasse
Ole is (the) teacher of Norwegian and social science in Dina's class.
De skal lage ei avis i timene hans denne uka
They will make a newspaper in his class periods this week.
Avisa skal handle om yrker og arbeidsliv
The newspaper will be about jobs (cf. jobber, arbeider) and work life.
Ole sier at elevene skal være journalister og finne informasjon selv
Ole says that students will be journalists and find information themselves.
Men de kan samarbeide, og de kan velge hvilke yrker som de vil skrive om
However they can cooperate and they can select which profession that they will write about.
Tone vil intervjue en pilot
Tone will interview a pilot.
Thomas vil skrive om en profesjonell fotballspiller
Thomas will write about a professional football player.
Eva vil intervjue Justin Bieber om hvordan det er å være popstjerne, men hun finner ikke telefonnummeret hans
Eva will interview Justin Bieber about how it is to be a pop star, but she can't find his phone number.
Hun finner heller ikke adressa hans, og læreren vil ikke hjelpe henne
She also can't find his address, and the teacher will not help her.
«Tenk på vanlige yrker også», sier Ole
"Think of ordinary workers also," says Ole.
Tenk på bakere og bønder, fiskere og frisører, selgere og servitører
Think of bakers and farmers, fishermen and hairdressers, salespeople and waiters.
Det er også mange vanlige yrker som er spennende
There are also many common careers that are exciting.
Dina tenker på mamma som er sykepleier og pappa som er ingeniør
Dina thinks of mamma who is [a] nurse and papa who is [an] engineer.
Hun vil ikke bli ingeniør, for hun hater matematikk
She will not become an engineer, because [cf. fordi] she hates math.
Hun vil ikke bli sykepleier heller, for hun liker ikke å se blod
She will not become a nurse either, because [cf. fordi] she doesn't like to see blood.
Da kan hun heller ikke bli lege
So she can't become a doctor either.
Men hun vil gjerne ha ei nyttig utdanning som kan gi henne en interessant jobb og god lønn
But she would like to have a useful education that can give here an interesting job and good salary.
Dina ser på Ole
Dina looks at Ole.
Ole har en jobb som passer til ham
Ole has a job suits him.
Han har store kunnskaper om språk og samfunn
He has large knowledge of languages and society.
Han er veldig engasjert i fagene, og han greier å gjøre elevene nysgjerrige og interesserte
He is very engaged in the subjects and he manages to make students curious and interested.
Han er flink til å forklare vanskelige ting
He is good at explaining difficult things.
Dessuten er han interessert i elevene
Moreover, he is interested in the students.
«Vi forstår at han liker oss», tenker Dina
"We understand (cf. skjønne) that he likes us," thinks Dina
Dina vil skrive en artikkel om læreryrket
Dina will write an article about the teaching profession.
Kanskje passer det for henne også?
Perhaps it will suit her also.