Level 126 Level 128
Level 127

Chapter 10C - Dialogue - Cecilie skal på kurs


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Cecilie kommer på jobb klokka halv ni som vanlig
Cecilie comes to work at half past eight as usual.
Klokka ti skal hun gå på et kurs
At ten o'clock she will go to a course.
Hun skal lære mer om hva sykepleieren kan gjøre når pasientens hjerte stanser...
She will learn more about what the nurses can do when the patient's heart stops (cf. stopper)...
...eller når lungene svikter
...or when the lungs fail (cf. feiler).
Cecilie gleder seg til kurset
Cecilie looks forward to the course.
Hun synes alltid at det er interessant å lære noe nytt innen faget sitt
She always thinks that it is interesting to learn something new in her field (subject, profession).
Kollegaen hennes, Sissel, sitter allerede ved skrivebordet sitt
Her colleague, Sissel, is already sitting at her desk.
God morgen, Sissel!
Good morning Sissel!
Hei, Cecilie!
Hi, Cecilie!
Går det bra? Du ser ikke helt frisk ut
Are you OK? You don't look completely healthy.
Nei, du skjønner, jeg har så vondt i ei tann
No, you know (cf. vet, forstå), I have such a toothache. (lit. pain in a tooth)
Jeg har nesten ikke sovet i natt
I hardly slept last night. (lit. have almost not slept)
Huff da! Har du ringt tannlegen din?
Arrr! Did you call your dentist?
Nei, ikke ennå
No, not yet.
Jeg tror at jeg har fått en hevelse
I think that I have gotten swelling.
Da bør du absolutt kontakte tannlegen
Then you should definitely contact the dentist.
Kan du se noe?
Can you see anything?
Sissel stikker en finger inn i munnen sin, trekker leppene til side og peker på en av tennene sine
Sissel sticks a finger in her mouth, pulls (her) lips aside and pokes at one of her teeth.
Cecilie kikker inn i munnen hennes
Cecilie peeks into her mouth.
Jeg ser ikke noe spesielt, men jeg synes at du skal ringe likevel
I don't see anything special, but I think that you should call anyway.
Ja, jeg tror at jeg må det
Yes, I think that I need to (do) that.
Kan du ta over i skranken hvis jeg får tannlegetime i dag?
Can you take over at the front desk if I get a dentist appointment today?
Dessverre, det kan jeg ikke
Unfortunately, I can't (do) it. (lit. that can I not.)
Jeg skal på kurs i avansert hjerte- og lungeredning
I shall [go] to a course in advanced cardiopulmonary resuscitation.
Det starter klokka 10 og varer hele resten av dagen
It starts at 10 o'clock and lasts the whole rest of the day.
Men det kurset kan du ta neste måned, også
But you can take that course next month too. (But it the course can you...)
Jeg vet om flere sykepleiere som skal ta det samme kurset da
I know of several nurses that will take the same course then. (...take it same the course then.)
Hør Sissel, ring tannlegen først, så kan vi snakke om det etterpå
Listen Sissel, call your dentist first, then we can talk about it afterwards.
Har du forresten tatt noe smertestillende?
Have you, by the way, taken some painkillers?
Ja, da jeg kom i morges, tok jeg noen tabletter fra medisinskapet
Yes, when I came this morning, I took some tablets from the medicine cabinet.
Sissel ringer tannlegen sin
Sissel rings her dentist.
Han spør om hun har en hevelse
He asks if she has a swelling.
«Nei, jeg tror ikke det», svarer hun mens hun ser på Cecilie
"No, I don't think so", she answers while she looks at Cecilie.
Tannlegen sier at hun kan få en time neste dag...
The dentist says that she can get an appointment (the) next day...
...og at hun kan ta noen smertestillende tabletter imens
...and that she can take some painkiller tablets meanwhile.
Han kan sende en resept til et apotek hvis hun trenger det
He can send a prescription to a pharmacy if she needs it.
Det trenger ikke Sissel, men hun vil gjerne avtale en time til dagen etter
Sissel doesn't need it, but she would like to make an appointment for the day after.
Cecilie puster ut
Cecilie breathes out.
Da kan hun gå på kurset sitt uten å risikere at Sissel blir sur
Then she can go to her course without the risk that Sissel becomes mad.