Level 137 Level 139
Level 138

Chapter 11B - Dialogue - På hyttetur


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hans har invitert Ben på hyttetur
Hans has invited Ben for [a] trip to a cottage.
De har kjørt i en og en halv time fra Fjordvik...
They have driven for one and a half hours from Fjordvik...
...og nå skal de gå til Myrskogvannet, hvor Hans og Anne har hytta si
...and now they will go to Myrskogvannet, where Hans and Anne have their cabin.
Ben gleder seg fordi han aldri har vært på ei norsk hytte før
Ben is excited because [cf. for] he has never been to a Norwegian cabin before.
De har hver sin ryggsekk med mat og klær, og selvfølgelig hver si fiskestang
They each have a backpack (cf. en tursekk) with food and clothes, and, of course (cf. naturligvis, selvsagt), their own fishing rods.
De går tre kvarter på en fin sti innover skogen
They walk three quarter (of an hour) on a fine trail into the woods.
Noen steder er det litt bratt
In some places it is a bit steep.
Derfor blir Ben litt sliten
So Ben becomes a little tired.
Endelig kommer de fram til hytta
Finally (cf. til slutt) they arrive at the cabin.
For en vakker natur, Hans!
What (a) beautiful nature, Hans!
Ja, vi liker oss veldig godt her
Yes, we like it very well here. (lit. ...we like us very...)
Vi er veldig glad i utsikten
We are very fond of the view.
Det forstår jeg godt
I understand (cf. skjønne) well. (lit. it understand I good)
Fjellene der borte er veldig vakre, og så har dere både skog og vann
The mountains over there are very beautiful, and then (cf. da) you (pl.) have both forest and water.
Er det Myrskogvannet?
Is that Myrskogvannet?
Ja, det er det
Yes, that is it.
Vi kan få mye ørret der på denne årstida
We can get many trout there in this season (cf. sesong).
Men nå begynner det å bli litt kjølig
But now it begins to become a bit cool.
Skal vi gå inn, og så kan vi prøve fiskelykken i morgen?
Shall we go in, and then (cf. da) we can try our luck at fishing tomorrow?
Ja, det kan vi
Yes, we can.
Stig på!
Here we go!
Så gammeldags og koselig det er!
So traditional and cosy it is.
Ja, ei ordentlig hytte skal være slik, synes jeg
Yes, a proper cabin will be so, I think.
Her slapper vi av og tar en pause fra livet i byen
Here we relax and take a break from city life.
Men dere har strøm og vann?
But you have power and water?
Vi har strøm og vann, men ikke toalett i hytta
We have power and water, but no toilet in the cabin.
Ikke toalett? Men hvordan ...
No toilet? But how...
Vi har en utedo
We have an outhouse.
Kom, så skal jeg vise deg den
Come, and I'll show you it.
De går ut til det bitte lille, røde huset ved siden av hytta
They go out to (it) a little tiny, red house by the side of the cabin.
I døra er det et lite hjerte
In the door is (it) a little heart.
Ben går inn og ser
Ben goes in and looks.
Der inne er det bare en benk med et hull, og lukter ikke så godt
There inside it is only a bench with a hole and smells not so good.
Så ser han noe rart
Then he sees something strange.
Har du et bilde av kongen her?
Do you have a picture of the king here?
På utedoveggen?
On the outhouse wall?
Ja, det er en norsk hyttetradisjon
Yes, it is a Norwegian cabin tradition.
Dere nordmenn er rare
You Norwegians are strange.
Men hva er dette, Hans?
But what is this, Hans?
Ben peker på veggen
Ben points at the wall.
Det er et dikt i ei ramme
It is a poem in a frame.
Ben leser diktet:
Ben reads the poem:
Arm i arm. På hytta nede ved vannet...
Arm in arm. At the cabin down by the water...
Hans rødmer litt, og Ben sier:
Hans blushes a little and Ben says:
Du er en ekte romantiker, Hans
You are a true romantic, Hans.
Det visste jeg ikke!
I didn't know. (lit. It known I not)