Level 148 Level 150
Level 149

Chapter 12A - Dialogue - Lek i snøen


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det er den 24. desember, julaften
It is the 24th of December, Christmas Eve.
Klokka er halv ti om morgenen, og Alex har vært oppe i flere timer allerede
It is nine thirty in the morning, and Alex has been up for many hours already.
Han sov ikke så mye i natt fordi han gledet seg til i dag
He didn't sleep so much last night because [cf. for] he was looking forward to today.
Nå sitter han og ser på tegnefilmer på TV, men han klarer ikke å konsentrere seg
Now he is (sitting and) watching cartoons on TV, but he doesn't manage to concentrate.
Han ser på juletreet i hjørnet og på pakkene som ligger under det
He looks at the Christmas tree in the corner and at the packages which lie under it.
Han ser en stor pakke bak treet
He sees a big package in back of the tree.
Er den til ham?
Is it for him?
Hva kan det være?
What can it be?
Han er så spent
He is so excited.
Mamma, er det lenge til vi skal åpne julegavene?
Mamma, is it long until we will open the Christmas presents?
Ja. Vi kan ikke åpne dem før i kveld.
Yes. We can not open them before this evening.
Men det er så lenge til!
But it is so long!
Kan jeg ikke åpne én gave nå?
Can I not open one gift now?
Nei, du er stor nå, Alex. Du klarer å vente
No, you are big now, Alex. You manage to wait.
Du kan gå ut og leke i snøen med Dina, så går tida litt fortere.
You can go out and play in the snow with Dina, so the time goes a little faster.
Ja, det vil jeg!
Yes, I will.
Dina! Kom og bli med ut i snøen!
Dina! Come and join me out in the snow!
Jeg har ikke lyst.
I don't want to.
Jo, Dina. Bli med broren din ut litt
Yes, Dina. Join your brother outside for a bit.
Jeg har så mye å gjøre
I have so much to do.
Du kan jo ta med kameraet og ta noen fine vinterbilder
You can take your camera and take some fine winter photos.
Ja, men... OK, da. Kom, Alex
Yes, but... OK, then. Come, Alex.
det er kaldt ute
It is cold out.
Ta på deg en varm genser og den tykke jakka di, Alex
Put on a warm sweater and your thick jacket, Alex.
Og så må du ha skjerf, lue og votter
And then (cf. da) you must have a scarf, winter-hat and mittens.
Dina kler på seg selv og hjelper Alex
Dina dresses herself and helps Alex.
Så går de ut
Then they go out.
Det er blå himmel, sol og nysnø
It is blue skies, sun and fresh snow.
«Nå er det perfekt å ta bilder,» tenker Dina
"Now it is perfect to take pictures," thinks Dina.
Men hvor er Alex?
But where is Alex?
Han har allerede løpt rundt hjørnet og laget en stor snøball
He has already ran around the corner and made a big snowball.
Skal vi ha snøballkrig, Dina?
Shall we have a snowball fight, Dina?
Nei, jeg vil ta bilder
No, I want to take pictures.
Du kan jo lage en stor snømann
You can make a big snowman.
Alex synes at det høres morsomt ut
Alex thinks that it sounds fun (cf. gøy).
Han lager tre store snøballer mens Dina fotograferer
He makes three big snowballs while dina photographs.
Snøballene er så store at Dina må hjelpe ham å sette dem oppå hverandre
The snowballs are so big that Dina must help him to set them on top of each other.
Så løper Alex inn og henter ei lue til snømannen og en gulrot som han kan ha som nese
Then Alex runs inside and picks up a hat for the snowman and a carrot so he can have a nose. (lit. ...a carrot that he can have that nose.)
Det blir en flott snømann, synes han
It will be a great snowman, he thinks.
Etterpå løper Alex rundt i hagen og hopper i snøen
Afterwards, Alex runs around in the garden and jumps in the snow.
Dina tar mange bilder av ham, men hun er ikke fornøyd
Dina takes many pictures of him, but she is not satisfied.
Kameraet er for dårlig, så noen bilder blir uskarpe når Alex hopper
The camera is too bad, so some pictures become blurry when Alex jumps.
Plutselig kjenner hun et dunk i ryggen
Suddenly she feels a thunk on her back.
Bak henne står Alex og ler
Behind her stands Alex laughing.
Dina setter kameraet på trappa
Dina sets the camera on the stairs.
Nå blir det snøballkrig!
Now will be a snowball fight!