Level 157 Level 159
Level 158

Chapter 12D - Dialogue - Julegaveåpning


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Under juletreet på stua ligger det mange fine pakker, og nå skal familien åpne dem
Under the Christmas tree in the living room are many fine packages, and now the family will open them.
Helt siden hun lærte å lese, har Dina vært familiens «pakkesjef», så det er hun som velger ut pakkene
Ever since she learned to read, Dina has been the family's "package manager", so it is her who picks out the packages.
Men i år har mamma bestemt at Alex skal hjelpe til
But this year, Mamma has decided that Alex should help.
Dina synes ikke at det er en god idé
Dina doesn't think that it is a good idea.
«Alex kan jo ikke lese ordentlig ennå, så det kommer ikke til å gå så fort», tenker Dina
"Alex can not read properly yet, so it's not going to go so fast," thinks Dina.
Nå har Alex funnet en stor pakke bak juletreet
Now Alex has found a big package in back of the Christmas tree.
Kom igjen, Alex. Du velger pakker, så leser jeg
Come on, Alex. You select packages and I'll read.
Nei, jeg vil lese selv
No, I will read myself.
OK, men skynd deg litt
OK, but hurry up a bit.
Husk at det er mange pakker
Remember that there are many packages.
Hm … nei, det er for mange rare bokstaver
Hmm...no, there are too many strange letters.
Du kan få lov til å lese for meg, Dina
You may be allowed to read for me, Dina.
Å, så typisk! Skal vi se … Denne gaven er til Alex fra onkel Per og tante Kari
Oh, so typical! Let's see... This gift is for Alex from Uncle Per and Aunt Kari.
Jippi! Den er sikkert bra!
Yippy! It is certainly (cf. ja visst) good!
Alex river av papiret og finner et stort byggesett med lego
Alex tears off the paper and finds a big Lego building set.
Han åpner eska og legger seg straks ned på gulvet og begynner å bygge
He opens the box and lays immediately down on the floor and begins to build.
Nå kan Dina være pakkesjef igjen
Now Dina can be Package Manager again.
Pakkene til Alex legger hun til side, så han kan åpne dem seinere
She lays the packages for Alex to the side, so he can open them later.
Etter en stund finner Dina en pakke som er til henne fra mamma og pappa
After a while Dina finds a package to her from mamma and papa.
Å, jeg håper, jeg håper …
Oh, I hope, I hope...
Hva håper du?
What do you hope?
At det er det jeg tror … Ja!
That's it, I think...yes!
Et ordentlig speil-reflekskamera
A proper mirror-reflex camera.
Det er akkurat det jeg ønsket meg
It is exactly what I wanted.
Å, tusen takk!
Oh, thank you!
Dina begynner å se nærmere på det nye kameraet sitt og glemmer resten av gavene
Dina begins to look more closely at her new camera and forgets the rest of the gifts.
Dina? Skal jeg be Alex om å være pakkesjef nå, kanskje?
Dina? Shall I ask Alex to be Package Manager now, maybe?
Hva? Nei, nei, nei!
What? No, no, no!
Jeg ble bare så opptatt av kameraet, men nå legger jeg det bort
I just became so busy with the camera, but I'll lay it over there.
Skal vil se …
Let's see...
Her er en pakke til mamma fra pappa
Here is a package for mamma and papa.