Level 40 Level 42
Level 41

Chapter 4C - Vocabulary


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
august
August
en bensinstasjon
a gas station
en fødselsdag
a birthday
å få
to get, receive
en gave
a gift, present
gjerne
would like, gladly, willingly
henne
her (object form)
en hjelp
a help
hvilken
which, what (Common gender)
hvilket
which (Neuter)
i nærheten
near, nearby (cf. nær, like i nærheten)
et kryss
a junction, a cross
et lyskryss
a traffic light
ei matbu
a local general store
å mene
to think (cf. å tenke/ å synes)
ei mor
a mother
en pakke
a package
en post
a post (office)
et postkontor
a post office
på vei
on the way
en retning
a direction
rett
straight, directly
samme
same
sein
late
å sende
to send
siden
the side, the page
straks
immediately
å takke
to thank
tiende
tenth
en tur
a hike, trip
tusen
thousand
ved siden av
beside
en vei
a road
et veikryss
an intersection, crossroads (singular)
å åpne
to open