Level 41 Level 43
Level 42

Chapter 4C - Dialogue - Cecilie sender en pakke


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det er tiende august
It is August 10.
Bens mor har fødselsdag snart, og Cecilie skal sende en gave til henne
Ben's mother has a birthday soon and Cecilie will send a gift to her.
Hun må ikke få den for seint
She must not get it too late.
Cecilie ringer på døra til Hans og Anne Olsen
Cecilie rings at the door of Hans and Anne Olsen.
Anne åpner
Anne opens (the door).
Hei! Jeg heter Cecilie Vidal
Hi! My name is Cecilie Vidal.
Jeg bor i huset ved siden av dere
I live in the house next to you (two).
Hyggelig å hilse på deg!
Nice to meet you!
Jeg er Anne Olsen
I'm Anne Olsen.
Jeg må sende en pakke med posten
I need to send a package by mail.
Er det et postkontor i nærheten?
Is there a post office nearby?
Ja, det er et postkontor i butikken.
Yes, there is a post office in the store.
Hvilken butikk?
Which store?
matbua
the local grocery store
Hvor er den?
Where is it? (m/f)
Den ligger rett ved veikrysset.
It (the local store) is located right by the intersection.
Hvilket kryss mener du?
Which intersection do you mean?
Jeg mener lyskrysset ved bensinstasjonen
I mean the traffic light at the gas station.
Å ja. Tusen takk for hjelpen!
Oh yes. Thank you for your help! (lit. thousand thanks for the help)
Jeg skal straks kjøre i samme retning
(lit.) I will immediately drive in the same direction. (Natural) I'm going that way right now.
Vil du kjøre med meg?
Would you like to drive with me?
Ja gjerne, så hyggelig av deg!
Yes, please, (that's) so nice of you.
Jeg skal bare hente pakken
I'll just get the package.
Anne kjører Cecilie til matbua.
Anne drives Cecilie to the local grocery store.
Det tar bare fem minutter
It takes only five minutes.
Cecilie takker for turen
Cecilie thanks (Anne) for the ride.
Snart er pakken på vei til Frankrike
Soon the package is on the way to France.