Level 43 Level 45
Level 44

Chapter 4D - Vocabulary


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
andre
second, other
cirka (ca.)
around, about, approximately
da
then
eller
or
en forelder
a parent
foreldre
parents
å forklare
to explain
å forstå
to understand (cf. å skjønne)
fram
ahead, on
først
first
hm
hmm (for hesitation/doubt)
hundre
hundred
høyre
right (as opposed to left)
ingenting
nothing
et kart
a map
en kilometer
a kilometer
kjær
dear (cherished, loved)
en klasse
a class
å legge
to lay, put (cf. å sette)
å lese
to read
ei lomme
a pocket
å lære
to learn
en meter
a meter (the measurement)
niende
ninth
en onsdag
a Wednesday
å tegne
to draw
en ungdomsskole
a middle school
vel
well
venstre
left
å vise
to show