Level 72 Level 74
Level 73

Chapter 6D - Dialogue - På kafé


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dina går gjennom sentrum i Fjordvik sammen med mamma, pappa og Alex.
Dina goes through the center of Fjordvik with Mamma, Papa and Alex.
Pappa vil vise dem biblioteket, kirka og kinoen, men Dina begynner å bli trøtt.
Papa wants to show them the library, the church and the cinema, but Dina starts to get tired.
Hun er sulten og tørst.
She is hungry and thirsty.
Vi kan gå på biblioteket en annen gang.
We can go to the library another time.
Kan vi gå på kafé nå?
Can we go to the cafe now?
Ja, hvorfor ikke?
Yes, why not?
Det er en god idé
It is a good idea.
Vi går på kafeen ved siden av apoteket
We (will) go to the cafe next to the pharmacy.
Ja! Vi skal på kafé! Jeg vil ha is!
Yes! We will [go] to the cafe! I'll have ice cream!
Pappa finner et ledig bord, men Dina har lyst til å sitte et annet sted
Papa finds a free table, but Dina wants to sit another place
Hun finner et ledig bord ved vinduet, og de setter seg der
She finds an empty table by the window, and they sit (reflexive) there.
Mamma og pappa vil ha kaffe og kake, og Alex vil ha brus og is
Mamma and Papa will have coffee and cake, and Alex will have soda and ice cream.
Hva vil du ha, Dina?
What do you want to have, Dina?
Et glass kaffe med melk?
A glass of coffee with milk?
Det heter «latte», pappa!
It's called "latte" Papa!
Ja takk, en stor latte, og et stykke sjokoladekake
Yes, thanks, a large latte and a piece of chocolate cake.
Greit, du kan kjøpe for oss alle
Okay (cf. OK, fint), you can buy for us all.
Her er en tohundrelapp
Here's a two-hundred-kroner-bill.
Dina går til disken for å bestille
Dina goes to the counter to order.
Jeg vil gjerne ha to kopper kaffe, et stort glass kaffe latte og ei flaske Cola, takk
I would like to have two cups of coffee, a large glass of cafe latte and a bottle of Coke, please.
Vil dere ha noe å spise?
Would you (plural) like something to eat?
Ja, tre stykker sjokoladekake og en is
Yes, three pieces of chocolate cake and one ice cream.
Vi har dessverre ikke sjokoladekake i dag
We unfortunately do not have chocolate cake today.
Har dere ei anna kake?
Do you (pl.) have another cake?
Vi har eplekake. Den er veldig god.
We have apple pie. It is very good.
Da tar vi eplekake.
Then we'll take apple pie.
Det blir to hundre og syttito kroner.
That will be two hundred and seventy-two kroners.
Pappa! Jeg har ikke nok penger.
Papa! I do not have enough money.
Hm. Kan vi betale med kort?
Hm. Can we pay by credit card?
Ja visst.
Sure. (cf. sikkert)
Sett inn kortet her og tast koden.
Insert the card here and enter the code.
Hvor sitter dere?
Where are you (pl.) sitting?
Vi sitter der borte ved vinduet.
We are sitting (sit) over there by the window.
Her er brusen, kakestykkene og isen.
Here is the soda, the cake slices and the ice cream.
Vi kommer med kaffen seinere.
We (will) come with the coffee later.
Takk skal du ha.
Thank you. (Thanks shall you have.)
Kaka er kjempegod.
The cake is very (cf. veldig) good.
Dina liker seg.
Dina likes it (reflexive).
Det er en god idé å gå på kafé.
It is a good idea to go to (the) cafe.
Nå er hun ikke trøtt lenger.
Now she is not tired any longer.