Level 2
Level 1

spieren thorax


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
m. erector spinae
rugstrekker
dwars- en doornuitsteeksels van de wervelkolom
de korte spierbundels, van de m. erector spinae, zitten vast aan de..
extensie van de rug (holle rug) en rotatie van de wervelkolom
werking van de m. erector spinae
mm. intercostalis interni
binnenste tussenribspieren
actief bij geforceerd uitademen (blazen)
werking van de mm. intercostalis interni
mm. intercostalis externi
buitenste tussenribspieren
de ribben optillen (inademing)
werking van de mm. intercostalis externi
van craniaal/mediaal naar caudaal/lateraal (A)
spiervezelrichting van de mm. intercostalis interni
van craniaal/lateraal naar caudaal/mediaal (V)
spiervezelrichtng van de mm. intercostalis externi
diafragma
middenrif
scheiding tussen buik- en borstholte
diafragma vormt de..
centrum tendineum
hooggelegen deel van het diafragma. hartvormige peesplaat
borstbeen, ribbenboog, zwevende ribben en een aantal wervellichamen
de spier van het diafragma zit vast aan de skeletdelen:
ademhalingsmechanisme
de bewegingen van het middenrif zijn essentieel voor het..
een in de peesplaat (venae cava inferior), twee in het spiergedeelte (aorta, oesophagus)
drie openingen in het middenrif
m. rectus abdominis
rechte buikspier
vagina musculi recti abdominis
rectusschede; pezige bindweefselschede die de rechte buikspier bedekt
linea alba
witte lijn; verticale strook in de mediaanlijn op de plaats waar linker en rechter rectusschede op elkaar aansluiten
m. erector spinae
de m. rectus abdominis is de antagonist van de..
tegen de zwaartekracht in bewegen
werking van de m. rectus abdominis
m. transversus abdominis
dwarse buikspier
speelt een grote rol bij de buikpers
werking van de m. transversus abdominis
diepst gelegen spier
de m. transversus abdominis is van de drie buikwandspieren de..
m. obliquus internis abdominis
binnenste schuine buikspier
lateroflexie en rotatie
werking van de m. obliquus internis abdominis
tweede laterale spier
de m. obliquus internis abdominis is van de drie buikwandspieren de..
m. obliquus externis abdominis
buitenste schuine buikspier
lateroflexie en rotatie
werking van de m. obliquus externis abdominis
meest oppervlakkige spier
de m. obliquus externis abdominis is van de drie buikwandspieren de..
synergetisch bij de buikpers, stevigheid buikwand, bescherming buikorganen
de gemeenschappelijke functies van de buikwandspieren:
ligamentum inguinale
stevig ligament dat loopt vanaf de voorste punt van de bekkenkam naar het schaambeen
canalis inguinalis
opening boven de aanhechting van het ligamentum inguinale aan het schaambeen
zaadstreng
canalis inguinalis is bij de man de doorgang voor de..
ligamentum teres van de baarmoeder
door de canalis inguinalis loopt bij de vrouw het..
diafragma pelvis
bekkenbodum
m. levator ani (anusheffer)
belangrijke bekkenbodumspier