Level 1 Level 3
Level 2

spieren bovenste extremiteiten


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
m. pectoralis minor
kleine borstspier
schouderblad naar voren kantelen, hulpademhalingsspier (trekt de ribben omhoog)
werking m. pectoralis minor
m. trapezius
monnikskapspier
trekt het schouderblad omhoog en omlaag
werking m. trapezius
schouderblad
m. trapezius fixeert het..
m. pectoralis major
grote borstspier
adductie en endorotatie van de bovenarm
werking m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
brede rugspier
trekt de bovenarm naar binnen (endorotatie) en naar achter
werking m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
de m. latissimus dorsi is de antagonist van..
m. deltoideus
deltaspier
exo- en endorotatie, ab- en adductie, voor- en achterwaartse heffing van de bovenarm
werking m. deltoideus
m. biceps brachii
tweehoofdige bovenarmspier
flexie en supineert de onderarm
werking m. biceps brachii
ventrale kant van de bovenarm
de m. biceps brachii ligt aan de..
m. triceps brachii
antagonist van de m. biceps brachii
m. triceps brachii
driehoofdige bovenarmspier
dorsale kant van de bovenarm
de m. triceps brachii ligt aan de..
extensie onderarm
werking m. triceps brachii
retinaculum
de peze van de handspieren worden in het polsgebied op hun plaats gehouden door
dwars over de peesschedes liggende bindweefselband
retinaculum
dorsaalflexoren
twee spiergroepen aan de dorsalekant die de vele hand- en vingerbewegingen mogelijk maken
palmairflexoren
twee spiergroepen aan de ventralekant die de vele hand- en vingerbewegingen mogelijk maken