Level 2 Level 4
Level 3

spieren onderste extremiteiten


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
m. gluteus maximus
grote bilspier
strekken van het heupgewricht en achterwaarts zwaaien van het bovenbeen (retroflexie)
belangrijkste werking van de m. gluteuts maximus
exorotatie en abductie van het bovenbeen
werking van de m. gluteus maximus
m. iliacus
darmbeenspier
m. psoas
lendenspier
m. iliopsoas
m. iliacus en m. psoas: gemeenschappelijk verloop en een zelfde werking, wordt als een spier beschouwd
m. iliacus en m. psoas
antagonisten van de m. gluteus maximus
buigt het heupgewricht, bovenbeen voorwaarts zwaaien, endoroteren en adduceren
werking m. iliopsoas
lopen van het darmbeen naar de laterale zijde van het bovenbeen
abducoren bovenbeen
zitten aan de bovenkant vast aan het schaambeen en van onderen aan de mediale kant van het bovenbeen
adducoren bovenbeen
m. quadriceps femoris
vierhoofdige dijbeenspier
ventralekant van het bovenbeen
m. quadriceps femoris bevindt zich aan de..
extensie onderbeen
werking m. quadriceps
m. biceps femoris
tweehoofdige dijbeenspier
m. semitendinosus
halfpeesachtige spier
m. semimembranosus
halfvliesachtige spier
m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus
antagonisten van de m. quadriceps femoris
hamstrings
m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus vormen samen de..
m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus
hamstrings
flexie van het onderbeen
werking van de hamstrings
dorsalekant van het bovenbeen
de hamstrings bevinden zich aan de..
m. tibialis anterior
voorste scheenbeenspier
dorsaalflexie van de voet en strekken van de tenen
werking m. tibialis anterior
m. gastrocnemius
oppervlakkige kuitspier
m. soleus
scholspier
m. triceps surae
m. gastrocnemius en m. soleus vormen samen de..
ventralekant van het onderbeen
de m. tibialis anterior bevindt zich aan de..
dorsalekant van het onderbeen
de m. triceps surae bevindt zich aan de..
m. triceps surae
antagonisten van de m. tibialis anterior
plantairflexie van de voet en krommen van de tenen
werking van de m. triceps surae
tendo calcaneus
de pees van de m. triceps surae, die aan het hielbeen vast zit
tendo achillis (achillespees)
andere benaming tendo calcaneus