Level 3 Level 5
Level 4

botten cranium cerebrale (hersenschedel)


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cranium cerebrale
hersenschedel
cavum cranii
schedelholte
suturae (naden)
de beenderen van de hersenschedel zijn met elkaar verbinden via
schedeldak
het deel van de hersenschedel dat je kan betasten is het..
schedelbasis
het deel waar je niet bij kunt, daar waar de hersens rusten, is de..
os frontale, os parietale (2x), os temporale (2x), os occipitale, os ethmoidale, os sphenoidale
de hersenschedel bestaat uit acht platte beenderen:
os frontale
voorhoofdsbeen
sinus frontalis
voorhoofdsholte
os parietale
wandbeen
os temporale
slaapbeen
acrus zygomaticus
jukboog
processus mastoideus
achter het oor is een knobbel voelbaar
os petrosum
rotsbeen
os occipitale
achterhoofdsbeen
foramen magnum
achterhoofdsgat
os ethmoidale
zeefbeen
septum nasi
neustussenschot
conchae
neusschelpen
sinus ethmoidalis
zeefbeenholte
os sphenoidale
wiggebeen
turkse zadel
uitholling in het midden van het os sphenoidale
sinus sphenoidalis
wiggebeenholte
os parietale
het grootste deel van het schedeldak wordt gevormd door..
os temporale
het bot dat zowel een deel van de schedelbasis als een deel van de zijkant van het schedeldak vormt
os temporale
de opening van de uitwendige gehoorhang bevindt zich in het..
os temporale
de kom van het kaakgewricht
arcus zygomaticus
naar voren uitstekend deel van het slaap been
os petrosum
een naar binnen uitstekend deel van het slaapbeen
het benige labyrint van het gehoor- en evenwichtsorgaan
wat bevindt zich in het os petrosum
in het os petrosum
waar bevindt zich het benige labyrint van het gehoor- en evenwichtsorgaan
achterhoofdsknobbels
link en recht van de foramen magnum zitten de..
achterhoofdsknobbels met de atlas
gewricht waar je mee kan ja-knikken
atlas
eerste nekwervel
in het turkse zadel
waar zit de hypofyse
in het os sphenoidale
waar bevindt zich het turkse zadel