Level 4
Level 5

botten cranium viscerale (aangezichtsschedel)


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cranium viscerale
aangezichtsschedel
oogkassen, neusholte, mondholte, keelholte
de botstukken van de aangezichtsschedel vormen begrenzingen voor de..
os nasale (2x), os lacrimale (2x), os zygomaticum (2x), vomer, maxilla, mandibula
tot de aangezichtsschedel behoren:
ossa nasales
neusbeentjes
os lacrimale
traanbeen
os zygomaticum
jukbeen
vomer
ploegschaarbeen
maxilla
bovenkaak
palatum durum
harde gehemelte
sinus maxillaris
kaakholte
mandibula
onderkaak
os nasale
vormen het harde gedeelte van de neusrug
verticale doorgang voor de traanbuis
wat bevat het os lacrimale
vanuit de mediale ooghoek tot aan de onderste neusschelp
waar loopt de doorgang voor de traanbuis
os zygomaticum
de laterale wand van de oogkas wordt gevormd door het..
arcus zygomaticum
waar sluiten het os zygomaticum op aan
vomer
welk botstuk vormt het dorsocaudale deel van het neustussenschot
maxilla
de bodum en mediale wand van de oogkas en een deel van de wand van de neusholte worden gevormd door..
palatum durum
de scheiding tussen neus- en mondholte wordt gevormd door..
bodum en mediale wand van de oogkas en een deel van de wand van de neusholte
maxima vormt de..
boven de kiezen, links en recht
waar bevindt zich de sinus maxillaris
mandibula
het enige actief beweegbare botstuk van de schedel
mandibula
aan de achterkant eindigt dit botstuk aan beide zijden in een knobbel die de gewrichtskop van het kaakgewricht vormt
op en neer, naar links en recht, naar voren en achteren
bewegingsmogelijkheden kaakgewricht