Level 9 Level 11
Level 10

Unité 5.3 (blz 70-71)


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mes projets, mon futur
mijn plannen, mijn toekomst
c'est pas vrai!
het is niet waar!
tomber en panne d'essence
zonder benzine komen te staan
le pire
het ergste
être obligé de
moeten, gedwongen zijn te
coopérer
samenwerken
le camion
de vrachtwagen
le camion est passé
de vrachtwagen kwam voorbij, de vrachtwagen kwam langs
le conducteur
de chauffeur
quelle veine
wat een geluk! wat een bof!
améliorer
verbeteren, ophalen
plutôt
nogal
mignon, mignonne
knap (m en v invullen)
sans blague!
't is niet waar! ga weg! (je meent het!)
ça t'est déjà arrivé?
is je dat al eens overkomen
ridicule
belachelijk
quelqu'un de célèbre
een beroemd iemand
quelqu'un de grand
een groot iemand
quelque chose de grand
iets groots
quelque chose de bon
iets lekkers
le pressentiment
het voorgevoel
se perdre
verdwalen
enfermer
opsluiten
le fantôme
het spook
ça fait peur!
dat is eng!
le bruit
het geluid
mystérieux, mystérieuse
vreemd, geheimzinnig (m en v invullen)
une histoire d'épouvante
een griezelverhaal
la case
het hokje, het vakje
incroyable
ongelooflijk
non, ce n'est pas vrai
nee, dat is niet waar!
ce n'est pas possible!
dat is niet mogelijk!/ dat kan niet!/ dat bestaat niet!
allons donc!
kom nou! (ongeloof)
ah bon?
oh ja?
qu'est-ce qui s'est passé (ensuite)?
wat gebeurde er (toen)?
et alors, qu'est-ce que tu as fait?
en wat deed jij toen?
comme ça, elle t'a dit "va-t-en"?
dus toen zei zij tegen jou "ga weg"?
un jour
eens, ooit, op zekere dag
il était une fois
er was ooit/eens (sprookje)
et alors
en toen
et ensuite
en toen, en daarna, en vervolgens
à la fin, finalement
uiteindelijk (2x)
enfin
tenslotte
en résumé
kort samengevat
bref
kortom
voilà
en zo is het gekomen
mais
maar
pourtant
toch, echter
en plus
bovendien
donc
dus
depuis
sindsdien / sinds ...
par contre
daarentegen