Level 11 Level 13
Level 12

Unité 6 (blz 76)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Comment imaginez-vous la vie sur Terre dans trente ans?
Hoe stellen jullie je het leven voor op Aarde over dertig jaar?
l'opinion
de mening
la goutte
de druppel
le robinet
de kraan
directement
rechtstreeks
le billet
het papiergeld
la pièce
het muntgeld
un carburant
een brandstof
un ours (pron: oers)
een beer
le chinois
het Chinees (de taal)
la version originale
de originele versie (bij films)
rare
schaars, zeldzaam
le traitement
de behandeling
cultiver
verbouwen; kweken