Level 16 Level 18
Level 17

Unité 6 (blz 81)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ça dépend...
Dat hangt ervan af...
le doute
de twijfel
la conviction
de overtuiging
la campagne
het platteland
avoir des enfants
kinderen krijgen; kinderen hebben
la majorité
de meerderheid
à cet âge
op die leeftijd
les études (v mv)
de studie
exprimer
uitdrukken; uiten
(ne) aucune idée
geen idee
le souhait
de wens (9 letters)
prochain(e)
volgend
la certitude
de zekerheid
j'aimerais (+ inf)
ik zou graag (+ inf)
je voudrais (+ inf)
ik wil graag (+ inf)
j'espère (+ inf)
ik hoop te (+ inf)
j'espère que
ik hoop dat...
Quand je serai grand, je serai joueur de foot
Wanneer ik groot ben, ga ik voetballen
Un jour
ooit, op een dag
Dans + tijd
over + tijd
Dans une semaine
over een week (in/binnen een week)
le/la/les + znw + prochain(e)(s)
volgende...
L'année prochaine
volgend jaar
Je pense que (+ ww futur)
ik denk dat
Je crois que (+ ww futur)
ik geloof dat
Je suppose que (+ ww futur)
ik veronderstel dat
J'imagine que (+ ww futur)
ik stel me voor dat
peut-être
misschien