Level 8 Level 10
Level 9

Unité 5.2 (blz 68-69)


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
je me promenais quand...
ik liep toen (op het moment dat) ...
bonnes et mauvaises nouvelles
goed en slecht nieuws
classer
indelen
le classement
de indeling
la bonne nouvelle
het goede nieuws
la mauvaise nouvelle
het slechte nieuws
un incendie
een brand
sauvage
wreed, barbaars
la forêt
het bos, het woud
en danger
in gevaar
en ligne
online
exiger
eisen
sera
zal zijn (3e persoon)
s'inquiéter de
zich zorgen maken over
le chiffre
het cijfer (het getal)
la note
het cijfer (wat je op school krijgt: resultaat, waardering)
auprès de
bij (figuurlijk)
près de
(dicht)bij (afstand)
chez
bij iemand thuis; bij iemand in het bedrijf
propre voor znw
eigen (vul in: voor of na znw)
propre na znw
schoon (vul in: voor of na znw)
prendre pour
aanzien voor
franchement
eerlijk gezegd
brûler
(ver)branden
couper
omhakken; snijden
la forêt
het bos
entier, entière
heel, totaal (m en v invullen)
grave
erg, ernstig
il paraît que
het schijnt dat
un atelier
een werkplaats
je n'en reviens pas
daar ben ik stomverbaasd over
le rappeur
de rapper
le sorcier, la sorcière
de tovenaar(m), de heks(v)
ça me branche; cela me plaît; j'aime ça
ik vind het leuk
curieux, curieuse
vreemd, gek (m en v invullen)
tôt
vroeg
le parchemin était signé "Barbe noire"!
het perkament was ondertekend met "Zwartbaard"!
se réveiller
wakker worden, ontwaken
réveiller
wekken, wakker maken
flotter
drijven; wapperen
il fait noir
het is donker
le brouillard
de mist
la tempête
de storm
le vent
de wind
la vague
de golf
une ombre
een schaduw
géant
enorm, reusachtig
s'approcher
dichterbij komen
le rivage
de oever
le pirate
de piraat
le corsaire
de kaper
le squelette
het skelet
contenir
bevatten
le poste de secours
de hulppost
la poche
de zak (in kleding)