Level 2 Level 4
Level 3

New level


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gaan
go
wees
be
totsiens
goodbye
vanaand
tonight
geniet
enjoy
werk
work
ook
also
hier
here
die klok lui
the bell isrining
meneer
sir
taalboeke
grammar book
juffrou
ma'am
elkeen
each
'n padda
a frog
haal
fetch, get
een
1
twee
2
drie
3
vier
4
vyf
5
ses
6
sewe
7
agt
8
nege
9
tien
10
elf
11
twaalf
12
dertien
13
veertien
14
vyftien
15
sestien
16
sewentien
17
agtien
18
negentien
19
twintig
20
dertig
30
veertig
40
vyftig
50
sestig
60
sewentig
70
tagtig
80
negentig
90
honderd
100
een-en-twintig
21
twee-en-twintig
22
drie-en-twintig
23
vier-en-twintig
24
vyf-en-twintig
25
ses-en-twintig
26
sewe-en-twintig
27
agt-en-twintig
28
nege-en-twintig
29
een-en-dertig
31
twee-en-dertig
32
drie-en-dertig
33
vier-en-dertig
34
vyf-en-dertig
35
ses-en-dertig
36
sewe-en-dertig
37
agt-en-dertig
38
nege-en-dertig
39
sewe-uur
07:00
agtuur
08:00
halfeen
12:30
halfagt
07:30
kwaart oor elf
11:15
kwaart voor drie
02:45
vyf oor nege
09:05
tien oor tien
10:10
twintig voor twee
01:40
opstaan
get up
ontbyt eet
eat breakfast
gaan werk
go to work
tee drink
drink tea
huis toe gaan
go home
nuus luister
listen to the news
bad
bath
gaan slaap
go to sleep
ek spring
i jump
die padda spring
the frog jumps
sannie spring
sannie jumps
die prys spring
the price jumps
verlede
past (last)
teenwoordig
present
toekomende
future
verlede
last
week
week
maand
month
gisteraand
last night
vandag
today
gister
yesterday
geswem
swam
gehardloop
ran
huiswerk
housework
gedoen
did / done
gehelp
helped
roomys
ice cream
gekoop
bought
gelees
read
klavier
piano
gespeel
played