Level 4 Level 6
Level 5

Colors, shapes, measures, time


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mòv
purple
gold
fonse
dark (color)
wouj fonse
dark red
kare
squere
triyang
triangle
lozanj
diamond
sfè
sphere
rektang
rectangle
piramid
pyramid
sèk
circle
wonn
round
eka
1/4
yon twazyèm
1/3
demi
1/2
twa ka
3/4
twa ywityèm
3/8
lòt yo / lè zòt yo
others
santimèt
centimeter
milimèt
milimeter
liv
pound
galon
gallon
ti kiyè
teaspoon
kiyè soupe
table spoon
pous
inch
gwo galon
5 galon jug
li (fè) midi egzat
It's twelve o'clock
li (fè) midi senk
It's five after twelve
li (fè) midi eka
It's twelve fifteen
li (fè) midi ven
It's twelve twenty
li (fè) midi edmi
It's half past twelve
li (fè) inè mwen venn-senk
It's twenty five till one
li (fè) inè mwen dis
It's ten till one
li (fè) inè egzat
It's one o'clock
li (fè) dezè egzat
It's two o'clock
li (fè) twazè egzat
It's three o'clock
li (fè) katrè egzat
It's four o'clock
li (fè) senkè egzat
It's five o'clock
li (fè) sizè egzat
It's six o'clock
li (fè) setè egzat
It's seven o'clock
li (fè) uitè egzat
It's eight o'clock
li (fè) nevè egzat
It's nine o'clock
li (fè) dizè egzat
It's ten o'clock
li (fè) onzè egzat
It's eleven o'clock
li (fè) douzè egzat
It's twelve o'clock