Level 6 Level 8
Level 7

Nouns


126 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vant
abdomen
zanj
angel
bra
arm
tant
aunt
do
back
bab
bread
san
blood
ti gason
boy
frè
brother
bis
bus
pòtay
bus station
machin
car
chapit
chapter
lòt bò
the other side
pwatrin
chest
timoun
child
manton
chin
kouzen
cousin
kwa
cross
pitit fi
daughter
pase fim
to show (a film)
aprann
to learn
pòt
door
doktè
doctor
dout
doubt
zorèy
ear
plim je
eyelashes
sousi
eyebrow
je
eye
figi
face
lafwa
faith
fyèv
fever
fwon
forehead
padon
forgiveness
zanmi
friend
ponp gazolin
gas station
ti fi
girl
Bondye
God
bonte
goodness
pitit pitit
grandchild
granpè
grandfather
granmè / grann
grandmother
gad / gadyen
guard
cheve
hair
tèt fè mal
headache
siyèl
heaven
lanfè
hell
lopital
hospital
otèl
hotel
kay
house
mari
husband
piki
injection
jenou
knee
janm
leg
lavi / vi
life
po bouch
lips
gason / nonm
man
mekanisyen
mechanic
bouch
mouth
kou
neck
neve
nephew
nyès
niece
nen
nose
penti
paint
paradi
paradise
paran
parent
apèl
phone call
grenn
pill
plèzi
pleasure
povrete
poverty
pipi
pupil
restoran
restaurant
twalèt
toilet
lanilè
ring
sab
sand
fraz
sentence
mouton
sheep
bèje
shepherd
zepòl / epòl
shoulder
malad
sick
pòv
poor
sister
bofis
son in law
lari
street
marchann
merchant
operasyon
surgery
adolesan
teenager
gòj
throat
tonm
tomb
lang
tongue
dan
tooth
tonton
uncle
viktwa
victory
dlo
water
chemen
way
sajès
wisdom
fanm
woman
mo
word
lemonn
world
nyaj
cloud
nèj
snow
aprèmidi
afternoon
jou / jounnen
day
aswè
evening
isit / isi
here
talè
in a minute
pita
later
maten
morning
midi
noon
kounyèa / koulyea
now
avan lontan
soon
la
there
la ba
over there
jodia
today
eswè a
this evening
aprèmidi a
this afternoon
demen
tomorrow
souvan
often
toujou
always
devwa
homework
apeti
appetite
lajan
money
kòb
money
bwi
noise
djab
devil
bèlfi
daughter in law