Level 2 Level 4
Level 3

2-8 Words and Phrases, Grammar (tapping)


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Хал жағдайыңыз қалай?
Как (Ваши) дела?
Көңіл күйіңіз қалай?
Как (Ваше) настроение?/ Как (Вы) себя чувствете?
Айтарлықтай жаңалық жоқ
Ничего нового
Бәрі бұрынғыша
Все по-прежнему
Кездескенше! / Көріскенше!
До встречи!
Танымай қалдың ба?
Не узнал(а)?
Көрмегелі көп болды
Давно не виделись
Сен түк өзгермепсің
Ты ничуть не изменилась /не изменился
Көңіліңе рақмет!
Спасибо за внимание!
Сен келмедің
Ты не пришел
Сіз бұл туралы айтпадыңыз
Вы не говорили об этом
Біз кездеспедік
Мы не встретились
Сендер жазбадыңдар
Вы не писали
Олар қатыспады
Они не участвовали
бір аптадан кейін
через одну неделю
Менің отбасым бар.
У меня есть семья.
Екі бөлмелі пәтерім бар.
(У меня) есть двухкомнатная квартира
Бақыттың жекеменшік үйі бар.
У Бахыта есть особняк.
Оның екі ұлы, бір қызы бар.
У него есть двое сыновей, одна дочь.
Жаңа машинасы бар.
(У него) есть новая машина.
Бүгін үйде қонақтар бар.
Сегодня в доме гости.
Екінші қабатта мейрамхана бар.
На втором этаже есть ресторан.
Бұл жерде сауна бар ма?
Здесь есть сауна?
Көшенің аяғында дәмхана бар.
В конце улицы есть кафе.
Жұмыста тренажер залы бар.
На работе есть тренажерный зал.
Үйде азық-түлік бар ма?
Дома есть продукты?
Мен қазір жас емеспін.
Я теперь не молод.
Ол кәрі емес қой.
Он же не старый.
Әлі кеш емес.
Еще не поздно.
Бұл билет сенікі емес.
Это не твой билет.
Конкурс бүгін емес.
Конкурс не сегодня.
Сен кішкентай емессің ғой.
Ты же не маленький.
Бүгін суық емес.
Сегодня не холодно.
Менің пәтерім жоқ.
У меня нет квартиры.
Көршімнің иті жоқ.
У (моего) соседа нет собаки.
Әйелімнің машинасы жоқ.
У (моей) жены нет машины.
Оның уақыты жоқ.
У него/неё нет времени.
Бұл газетті әлі оқыған жоқпын.
(Я) еще не читал эту газету.
Кеше оны көрген жоқпын.
Вчера (я) не видела его
Поштамды әлі ашқан жоқпын.
(Я) еще не открывала свою почту.
Ақшаны әлі алған жоқпыз.
(Мы) денег еще не получили.
Сауығып кетіңіз!
Выздоравливайте! Быстрее поправляйтесь!
Жазылып кетіңіз!
Выздоравливайте! Быстрее поправляйтесь!
Уақыт бөлу керек
Надо уделить время
Уақыт табу қажет
Нужно найти время
Көңіл бөлу қажет
Надо уделить внимание
Назар аудару қажет
Нужно обратить внимание
Сізге бүгінгі газет керек пе?
Вам нужна сегодняшняя газета?
Мұнан басқа ешнәрсе керек емес.
Кроме этого ничего не надо.
Менің жұмысқа баруым керек.
Мне нужно идти на работу
Терезелерді жуу керек.
Нужно помыть окна.
Не сатып алу керек?
Что надо купить?
Сүт, айран және ірімшік керек.
Нужны молоко, кефир и творог.
Маған ертең сенің машинаң керек.
Мне завтра понадобится твоя машина.
Ештеңе керек емес.
Ничего не нужно.
Мен анама көмектесіп жатырмын
Я помогаю маме
Маған бөлім менеджері керек.
Мне нужен менеджер отдела.
Менiң базарға баруым керек едi
Мне надо было ехать на базар.
Сенiң оны тындауың керек едi.
Тебе его слушать надо было.
Он екіден он бес минут кетті
12.15
Тоғыздан он минут кетті.
9.10
Бірге жиырма минут қалды
Без двадцати час
Екіден он минут кеткенде басталады.
Начинается в 2 часа 10 минут.
Алты жарымда аяқталады.
Пол шестого заканчивается
Сегізге он минут қалғанда аяқталады.
Заканчивается без десяти восемь.
Мен Астанада жұмыс істеп жүрмін
Я работаю в Астане
Мен Алматыда тұрып жатырмын
Я живу в Алматы
Мен музыка тыңдап отырмын
Я слушаю музыку
Мен азық-түлік сатып алып жатырмын
Я покупаю продукты
Мен Бурабайда демалып жатырмын
Я отдыхаю в Боровом
Мен телефонмен сөйлесіп жатырмын
Я говорю по телефону
Мен кино көріп жатырмын
Я смотрю кино