42 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'accord
de overeenstemming, de toestemming
admettre
toegeven, erkennen
affirmer
beweren, bevestigen
ajouter
toegeven
arrêter
ophouden, stoppen
assurer
verzekeren
cher, chère
lief, best
la communication
de communicatie
la compréhension
het begrip, het begrijpen
comprendre
begrijpen
confirmer
bevestigen
le conseil
het advies, de raad
déclarer
verklaren, bekendmaken
la demande
de vraag, de aanvraag, het verzoek
désigner
aanwijzen, wijzen naar
écrire
schrijven
l'écriture
het handschrift, het schrijven
épeler
spellen
l'expression
de uitdrukking
exprimer
uitdrukken, uiting geven aan
le geste
het gebaar
le message
de boodschap, het bericht
le mot
het woord
la parole
het woord, het spreken
proposer
voorstellen
provoquer
uitdagen, provoceren, aansporen
la question
de vraag
la réponse
het antwoord
révéler
onthullen, openbaren
signaler
aangeven
le signe
het teken
le silence
de stilte
souhaiter
wensen, (graag) willen
à l'égard de
ten opzichte van, tegenover
approuver
goedkeuren
confier
toevertrouwen
confus, confuse
verward
la confusion
de verwarring, het door elkaar halen
consentir (à)
toestemmen (in), instemmen (met)
convenir (de)
het eens zijn/worden (over), afspreken
l'entente
de (goede) verstandhouding, de overeenkomst
mentionner
vermelden, noemen