Level 2 Level 4
Level 3

FSI Unit 2A. Dialoghi.


37 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hej George, och välkommen till Sverige.
Ciao George, e benvenuto in Svezia.
Goddag Bo. Så vänligt av dig att komma och möta mig.
Buona giornata, Bo. Molto gentile da parte tua vieni ad incontrarmi.
Får jag presentera: min vän George Brown, min hustru Maja.
Posso presentare: il mio amico George Brown, mia moglie Maja.
Förlåt, hur var namnet?
Scusa, come si chiamava?
Hej, jag heter Maja. Hur var resan?
Ciao, mi chiamo Maja. Com'è andato il viaggio?
Mycket bra. Det var ett direkt flyg från New York till Stockholm.
Molto bene. Era un volo diretto da New York a Stoccolma.
Är din fru kvar i Amerika?
La tua moglie è ancora in America?
Ja, men hon kommer om ett par månader.
Sì, ma lei viene tra un paio di mesi.
Vår flicka ska sluta skolan i juni.
La nostra ragazza finirà la scuola a giugno.
Jaså, har ni en sådan stor dotter?
Sì, hai una figlia così grande?
Javisst, hon fyller sjutton år höst.
Sì, ha diciassette anni in autunno.
De kommer hit med båt.
Vengono qui in barca.
Så trevligt! Jag tycker också om att resa med båt.
Che bello! Mi piace anche viaggiare in barca.
Om vädret är bra.
Se il tempo è buono.
Det håller jag med om. Men det tar tid.
Sono d'accordo con quello. Ma quello richiede tempo.
När väntar du Bill?
Quando aspetti Bill?
Vem är det?
Chi è?
Det är Georges bror. Jag känner honom från Washington.
È il fratello di George. Lo conosco da Washington.
Han kommer en annan gång när han kan stanna längre.
Viene un'altra volta quando può restare più a lungo.
Hur länge stannar du i stan den här gången?
Quanto tempo rimani qui in città?
Tyvärr bara fem dagar.
Purtroppo solo cinque giorni.
Så synd att du far så snart.
È un peccato che tu stia andando presto.
Jag kommer tillbaka i juni.
Tornerò a giugno.
Nu går jag och beställer ett rum åt dig. Jag är snart tillbaka.
Ora ho intenzione di chiedere una stanza per te. Torno presto.
Tack ska du ha. Jag väntar här med väskan.
Grazie. Aspetto qui con la borsa.
Jag skaffar en taxi. Där är en som ser ut att vara ledig.
Prendo un taxi. Ce n'è uno che sembra essere libero.
Du har ett bra rum på stora Hotellet. Vi följer med dit i bilen.
Hai una buona camera nel grande albergo. Verremo con te in macchina.
Jag hoppas att du kommer att trivas på hotellet.
Spero che vi godrete il vostro soggiorno in hotel.
Ja, det gör jag säkert.
Sì, certamente lo faccio.
Har du Iust att komma till oss på middag ikväll?
Vuoi venire a cena stasera?
Tack gärna. Så trevligt. Hur dags?
Grazie mille. Così carino. A che ora?
Klockan sju, om det passar.
Alle sette in punto, se va bene per te.
Det passar (mig) bra. Vad är klockan nu? Per me va bene.
Che ore sono adesso?
Klockan är tre.
Sono le tre.
Bor ni kvar på Oxenstiernsgatan?
Abiti su Oxenstiernsgatan?
Ja, adressen är Oxenstiernsgatan 3. Men jag hämtar dig.
Sì, l'indirizzo è Oxenstiernsgatan 3. Ma ti verrò a prendere.
Hej då, och välkommen ikväll.
Ciao, e ci vediamo stasera.