Level 2 Level 4
Level 3

Woordenblok 3


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
voorbereidingen treffen voor, proberen
παρασκευάζομαι
vroeger, eerder
πρότερον
dubbel, tweevoudig
διπλόος
aansporen
ἐνάγω
(precies) te weten komen
ἐκμανθάνω
(precies) te weten komen (fut.)
ἐκμαθήσομαι (fut.)
(precies) te weten komen (aor.)
ἐξέμαθον (aor.)
(precies) te weten komen (perf.)
ἐκμεμάθηκα (perf.)
brengen, halen, verzorgen
κομίζω
verwerven
κτάομαι
bezitten
ἔκτημαι (perf.)
verlaten, achterlaten
λείπω
verlaten, achterlaten (aor.)
ἔλιπον (aor.)
heiligdom, tempel
τό ἱρόν
meenemen
ἀναλαμβάνω
bereid, gereed
ἕτοιμος
vrij
ἐλεύθερος
geslacht, afkomst, soort, klasse
τό γένος
in zijn macht houden, vasthouden
κατέχω
elk, ieder
ἕκαστος
orakeluitspraak
τό μαντήιον
verschaffen
παρέχω
bevrijden
ἐλευθερόω
een vergissing begaan
ἁμαρτάνω
een vergissing begaan (aor.)
ἥμαρτον (aor.)
gemeenschappelijk, openbaar
κοινός
veldheer, aanvoerder, generaal
ὁ στρατηγός
(in tweeën) verdeeld
δίχα
inzicht, oordeel, mening
ἡ γνώμη
weinig
ὀλίγος
opperbevelhebber
ὁ πολέμαρχος
overwinnen
περιγίνομαι
hoe
κῶς
in staat zijn, kunnen
οἷόσ τε εἰμί
zeggen, tonen; med. overwegen
φράζω
gevecht
ἡ συμβολή