Level 3 Level 5
Level 4

Woordenblok 4 (nog geen alts)


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zo groot, zoveel
τοσοῦτος
vrijer, huwelijkskandidaat
μνηστήρ, μνηστῆρος, ὁ
jaar
ἐνιαυτός, ὁ
op de proef stellen, testen
διαπειράομαι + gen
dapperheid, moed
ἀνδραγαθίη, ἡ
sportschool
γυμνάσιον, τό
het meest, vooral
μάλιστα
om een of andere reden
κου
meer
μᾶλλον
(ver)kiezen
κρίνω
huwelijk
γάμος, ὁ
honderd
ἑκατόν
diner
δεῖπνον, τό
aulosspeler, fluitspeler
αὐλητής, ὁ
dansen
ὀρχέομαι
vermoeden, verdenken
ὑποπτεύω
tafel
τράπεζα, ἡ
hoofd
κεφαλή, ἡ
been, poot
σκέλος, σκέλεος, τό
zorg, bezorgdheid
φροντίς, φροντίδος, ἡ
noemen, bij zijn naam noemen
ὀνομάζω
waarderen, goedkeuren
ἐπαινέω
omwille van, voor, wegens, om
εἵνεκα + gen
uitkiezen
ἀποκρίνω
overig
λοιπός
geschenk
δωρεή, ἡ
huis
οἶκος, ὁ
uithuwelijken; med. het huwelijksaanbod accepteren
ἐγγυάω
wet, gewoonte
νόμος, ὁ
zeggen
φημί/φάμαι
roepen, schreeuwen
βοάω
samenwonen
συνοικέω
slaap
ὕπνος, ὁ