175 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be nice
להיות נחמד
He has a dog
יש לו כלב
to do homework
לעשות שיעורי בית
to say something
לומר משהו
to go to Eilat
ללכת לאילת
to get a present
לקבל מתנה
to make lunch
להכין ארוחת צהרים
to know everything
לדעת הכל
to think about a song
לחשוב על שיר
to take a book
לקחת ספר
to see an airplane
לראות מטוס
to come home
לבוא הביתה
to want to apologize
לרצות להתנצל
to use the bathroom
להשתמש בשרותים
to find treasure
למצוא אוצר
to give an example
לתת דוגמא
to tell the truth
לספר את האמת
to work hard
לעבוד קשה
to call a friend
להתקשר לחבר
to try calling
לנסות להתקשר
to ask a question
לשאול שאלה
to need a favor
להצטרך טובה
to feel good
להרגיש טוב
to become rich
להפוך לעשיר
to leave the house
לעזוב את הבית
to put on clothes
ללבוש בגדים
to mean something
להתכוון למשהו
to keep a promise
לקיים הבטחה
to let someone stay
לתת למישהו להישאר
to begin the game
להתחיל את המשחק
to seem smart
להראות חכם
to help a child
לעזור לילד
to show something
להראות משהו
to hear a voice
לשמוע קול
to play basketball
לשחק כדורסל
to run a marathon
לרוץ מרתון
to move aside
לזוז הצידה
to live many years
לחיות שנים רבות
to believe in God
להאמין באלוקים
to bring water
להביא מים
to happen quickly
לקרות במהירות
to write a letter
לכתוב מכתב
to sit on a chair
לשבת על כסא
to stand in line
לעמוד בתור
to lose a key
לאבד מפתח
to pay for a service
לשלם עבור שירות
to meet an actor
לפגוש שחקן
to include songs
לכלול שירים
to continue speaking
להמשיך לדבר
to set goals
לקבוע מטרות
to study math
ללמוד מתמטיקה
to change luck
לשנות מזל
to lead a group
להנהיג קבוצה
to understand literature
להבין ספרות
to watch a play
לצפות בהצגה
to follow instructions
לעקוב אחר הוראות
to stop driving
להפסיק לנהוג
to speak a language
לדבר שפה
to read a newspaper
לקרוא עיתון
to spend time with somebody
לבלות זמן עם מישהו
to grow tomatoes
לגדל עגבניות
to open a door
לפתוח דלת
to walk straight
ללכת ישר
to win a competition
לנצח בתחרות
to teach students
ללמד תלמידים
to offer help
להציע עזרה
to remember a moment
לזכור רגע
to consider jumping
לשקול לקפוץ
to appear on stage
להופיע על במה
to buy shoes
לקנות נעליים
to serve in the army
לשרת בצבא
to die in a war
למות במלחמה
to send a message
לשלוח הודעה
to build a robot
לבנות רובוט
to stay at home
להישאר בבית
to fall down from a tower
ליפול ממגדל
to cut vegetables
לחתוך ירקות
to reach the top
להגיע לפסגה
to solve a problem
לפתור בעיה
to pass the salt
להעביר את המלח
to sell a car
למכור רכב
to decide what to do
להחליט מה לעשות
to return a gift
להחזיר מתנה
to explain a situation
להסביר מצב
to hope that he calls
לקוות שהוא יתקשר
to develop software
לפתח תוכנה
to carry a bag
לשאת תיק
to break a window
לשבור חלון
to receive an award
לקבל פרס
to agree to come
להסכים לבוא
to support a family
לתמוך במשפחה
to hit a brother
להכות אח
to produce a product
לייצר מוצר
to eat bananas
לאכול בננות
to cover a table
לכסות שולחן
to catch a ball
לתפוס כדור
to draw a picture
לצייר ציור
to choose a dress
לבחור שמלה
to sing something
לשיר משהו
to drink juice
לשתות מיץ
to swim in a pool
לשחות בבריכה
to fly on an airplane
לטוס במטוס
to throw a ball
לזרוק כדור
to drive a bus
לנהוג באוטובוס
to ride a horse
לרכב על סוס
to steal a watch
לגנוב שעון
to wake up in the morning
להתעורר בבוקר
to forget to bring
לשכוח להביא
to feed a cow
להאכיל פרה
to hold a hand
להחזיק יד
to tear paper
לקרוע נייר
to wear a shirt
ללבוש חולצה
to lend a pencil
להשאיל עיפרון
to cost 10 dollars
לעלות 10 דולרים
to hurt someone
לפגוע במישהו
to shut the door
לטרוק את הדלת
to lie to someone
לשקר למישהו
to describe an event
לתאר אירוע
to close eyes
לסגור עיניים
to raise a hand
להרים יד
to look at the mirror
להסתכל במראה
to wait for a bus
לחכות לאוטובוס
to have fun
להנות
to take a test
לעשות מבחן
to look up words
לחפש מילים
to arrive at an airport
להגיע לשדה תעופה
to order dinner
להזמין ארוחת ערב
to shoot a video
לצלם וידאו
to record music
להקליט מוסיקה
to play music
לנגן מוסיקה
to want to dance
לרצות לרקוד
to hang out with friends
לבלות עם חברים
to practice soccer
להתאמן בכדורגל
to visit a grandmother
לבקר סבתא
to celebrate Passover
לחגוג את פסח
to miss Mom
להתגעגע לאמא
to miss a train
לפספס רכבת
to travel in Israel
לטייל בישראל
to go on a trip
לצאת לטיול
to get to school
להגיע לבית הספר
to answer a phone
לענות לטלפון
to argue with someone
להתווכח עם מישהו
to enter a room
להיכנס לחדר
to prepare for a test
להתכונן למבחן
to use a computer
להשתמש במחשב
to own a building
להיות בעלים של בנין
to shout loudly
לצעוק בקול רם
to like very much
לאהוב מאוד
to listen to a conversation
להקשיב לשיחה
to learn to read
ללמוד לקרוא
to save a life
להציל חיים
to warn from danger
להזהיר מפני סכנה
to bake some cookies
לאפות עוגיות
to have many hobbies
שיש הרבה תחביבים
to make much money
לעשות כסף רב
to eat a lot of candy
לאכול הרבה ממתקים
They are both tall
שניהם גבוהים
Both Tom and Jerry
גם טום וגם ג'רי
the bird's wings
הכנפיים של הציפור
the lion's cage
הכלוב של האריה
there is a saying
ישנה אימרה
there are rules
ישנם חוקים
always
תמיד
never
לעולם לא
sometimes
לפעמים
often
לעיתים קרובות
usually
בדרך כלל
seldom
לעיתים רחוקות
once a week
פעם בשבוע
twice a week
פעמיים בשבוע
three times a month
שלוש פעמים בחודש
once a year
פעם בשנה
every day
כל יום
every Wednesday
כל יום רביעי
on Sundays
בימי ראשון