Level 2
Level 1

New level


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ağrıyan
başı ağrıyan sancıyan
kesin
emin
kayıt
sicil
ayrıtılı
tafsilatlı detaylı
iletmek
ulaşmak nakletmek
yoluyla
vasıtasıyla
geçici
zamanlı
işlem
muamele
tuş
anahtar gibi
aktarmak
devretmek
çıktısını
printer
yazıcı
matbaa makinesinden
çıktı
kağıt
sona ermek
bitmek
belirtilen
açık olmak
nüfus cüzdanı hariç
kemlik
suret
nüsha kopya
asistan
araştırma görevlisi
master
yüksek lisansı
yüksek lisansı yapınca
yardım doçent yard, doç,
doktor bitirince
doçent
daha araştırma yapan
yardımcı profesör
en daha araştırma yapan
profesör
fakülte başkanı
dekan
zaman sınırı
son teslim tarihi gibi
topluluk
grup
adet
sayı
dışında
ayrıca
yerleşke
kampüs okul arazisi
hasta bakıcı
hemşire
muayene
,
röntgen
radyografi
sevk etmek
aktarmak gönderil götür
barınma
yurt
civarın
yakın yanında
abone üyelik
aidat
pahlı
tuzlu
hay aksi
.
bir bu eksikti
ده اللى ناقص
bellek
hafıza
değer
kıymet
varlık
mevcudiyet
içinde barındırmek
içine ihtiva etmek
çağdaş
modern
tecrübe
deneyim
açıklamak
bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek
korumak
bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek , bir şey tehlikeden uzak tutmak
değerli
kımetli, değeri yüksek
esnek
uyumlu elastik
allah seni bildiği gibi yapsın
0
kitap okumak
,
dağarcık
bellek
birikim
toplanma
diyar
ülke
trajedi
hüzünlü olay
tanıklık etmek
şahitlik etmek
edinmek
almak
direnç
dayanma gucu
katır
eşek+ at
esinlemek
ilham almak
sahaf
kitapçı
ummak
hazırlıklı olmak
çaba
emek
çaba etmek
harcamak çaba göstermek
borçlu
yüzünden olmak sayesinde olmak
özgü
has
beceri
yetenek
yöntem
yol rota program
şampiyon
kahraman
başlangıç
ilk başla ilk önce
düşürmek
düşmek yükselmek
ö ö
öğleden önce
ö s
öğleden sonra
kol
dal şube
ciltleme
kitap ciltleme
üretim
çalıştırma yatırım
yayılmak
serilmek uzamak
kitap kurdu
epey kitap okuyor
ciltçilik
mücellitlik
geri kalmak
bitmek gecikme
taburcu olmak
hastaneden çıkış