Level 1 Level 3
Level 2

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
öğretmek
okutmak ders vermek
eğitmek
terbiye etmek
çırak
başlangıç yeni öğreniyor
katkı sağlamak
desteklemek yardım etmek
dışında
harıç istisna
süresince
iken arasında
ölçülmek
kıyaset
sinsi
yılan ya da tilki gibi
açıkgöz
uyanık
saf
temiz
çok sayıda
bol çok
ölçülemek
dengli ılımlı normal
göçmek
vatanından uzaklaşmak
yoldaş
yol arkadaşı
sırdaştır
sır saklar
sıkmak
eziyet etmek
sevinçli
mutlu neşeli
bayram
sezon dönem
azalmak
az olmak
saman
hayvan yemi
örtmek
gizlemek kapatmak
özetlemek
kısaltmak
dinmek
yatışmak sakın olmak
gar
istasyon
kağnı gibi gitmek
çok yavaş gitmak
karşılık vermek
cevap vermek
aksilik
durum
geldi mi arka arkaya gelir
0
anons
duyuru
rötar
tahir
anahtarçı
çilingir