Level 9 Level 11
Level 10

271 - 300


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anestesiologi
bedövningslära
anfader
patriark
anfordran
uppmaning
anfäkta
oroa
anfäktelse
själanöd
anföra
framhålla
anföringstecken
citattecken
anförvant
släkting
anglisera
göra engelsk
anglofil
engelskvän
angränsande
närliggande
angöra
fastgöra
anhalt
station
anhang
följe
anhopning
samling
anhålla
begära
animalisk
djurisk
animerad
livlig
animositet
hätskhet
aningslös
naiv
anjon
negativ jon
anklang
bifall
ankommen
skämd
anlete
ansikte
anlopp
anstormning
anlupen
rostig
anlägga
uppföra
anmana
uppmana
anmoda
uppmana
anmodan
uppmaning