Level 99 Level 101
Level 100

2971 - 3000


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interpunktion
användande av skiljetecken
interregnum
mellanregering
intervall
period
intervenera
ingripa
intervention
inskridande
intig
tom
intolerabel
outhärdig
intonera
börjaspela
intoxikation
förgiftning
intransigent
oförsonlig
intravenös
i blodåder
intrig
romanhandling
intrikat
invecklad
introducera
införa någon
introspektiv
själviakttagande
introvert
inåtvänd
inträngande
grundlig
intuition
inre syn
inuit
eskimå
invektiv
förolämpande ord
inventarium
entrotjänare
inventera
förteckna
inventiös
sinnrik
inversion
omkastning
invertera
omkasta
investering
kapitalplacering
invitation
inbjudan
invokation
anropande
involvera
innefatta
ipso jure
med rätta