Level 107 Level 109
Level 108

3211 - 3240


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
knaper
torftig
knappologi
pedanteri
kneg
vardagsjobb
knejkur
fotbad
knekt
fotsoldat
knipslug
förslagen
knivig
svår
knussel
snålhet
knusslig
småsnål
knävelborr
stor mustach
koaffera
kamma
koaffyr
frisyr
koagulera
levra sig
koalition
förbund
kodex
rättesnöre
koefficient
faktor
koexistens
samexistens
kofferdist
handelsfartyg
koffert
resväska
koger
pilfodral
kognat
släkting på kvinnliga sidan
kognitiv
kunskapsmässig
koherens
sammanhang
kohort
folkgrupp
kokard
bandrosett
kokett
behagsjuk
kokettera
försöka behaga
kokong
hölje
kolchos
kollektivjordbruk
koldioxid
kolsyra