Level 10 Level 12
Level 11

301 - 330


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anmäla
recensera
annaler
historisk förteckning
annektera
införliva
annex
sidobyggnad
annexion
införlivande
annihilera
förinta
anno
föråldrad
annorledes
på annat sätt
annorstädes
annanstans
annotation
notis
annotera
anteckna
annuell
årlig
annullera
upphäva
anod
positiv elektrod
anomali
avvikelse
anonym
ej namngiven
anor
traditioner
anorak
vindskyddsjacka
anormal
onormal
anrika
koncentrera
anrätta
tillreda
anrättning
maträtt
ans
skötsel
ansa
vårda
ansats
försök
anskri
rop
anskriven
omtyckt
anskrämlig
motbjudande
anslå
sätta upp
anslående
tilltalande