Level 109 Level 111
Level 110

3271 - 3300


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kommitté
arbetsgrupp
kommod
lågt tvättfatsskåp
kommuniké
officiellt meddelande
kommunion
nattvardsgång
kommutativ
omkastbar
kompanjon
företagspartner
komparabel
jämförbar
kompatibel
förenlig
kompendium
sammandrag
kompensation
ersättning
kompetent
duglig
kompilera
sammanställa
komplement
utfyllnad
komplex
sammansatt
komplicerat
invecklat
komplikation
förveckling
komplimentera
berömma
komplott
sammansvärjning
komponent
beståndsdel
komponist
kompositör
kompression
hoppressning
komprimera
pressa ihop
kompromettera
bringa i vanrykte
kompulsiv
tvångsmässig
koncept
utkast
koncern
bolagsgrupp
koncipiera
befrukta
koncis
kärnfull
kondens
fukt
kondensera
förtäta