Level 110 Level 112
Level 111

3301 - 3330


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kondoleans
beklagande av sorg
kondolera
beklaga sorgen
kondottiär
lycksökare
konfektion
fabrikssydda kläder
konferencier
presentatör
konferera
diskutera
konfessionell
bekännelsetrogen
konfidentiell
förtrolig
konfirmation
bekräftelse
konfiskera
beslagta
konform
likformig
konfundera
förbrylla
konfys
förbryllad
kongenial
andligt befryndad
kongenital
medfödd
konglomerat
blandning
kongruens
överensstämmelse
kongruent
överensstämmande
konjunktur
marknadsläge
konkav
inåtvälvd
konklav
hemlig sammankomst
konkludera
dra slutsatsen
konklusion
slutsats
konkret
påtaglig
konkubin
älskarinna
konnässans
bekantskap
konnässör
kännare
konsekrera
inviga
konsekvent
följdriktig
konsensus
samförstånd