Level 111 Level 113
Level 112

3331 - 3360


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konservativ
samhällsbevarande
konservator
restaurerare
konservatorium
musikskola
konsideration
hänsyn
konsiliant
medgörlig
konsistens
fasthetsgrad
konsolidera
förstärka
konsolidering
förstärkning
konsommé
köttsoppa
konsort
meningsfrände
konsorter
delägare
konspiration
sammansvärjning
konspirera
intrigera
konstant
oföränderlig
konstellation
sakläge
konsternera
förvirra
konsternerad
häpen
konstituera
grunda
konstitution
kroppsbyggnad
konstitutiv
grundläggande
konstlös
okonstlad
konstruktiv
skapande
konsul
chef
konsulent
rådgivare
konsultera
rådfråga
konsumera
förbruka
kont
korg
kontamination
hopblandning
kontaminera
smitta
kontemplation
grubbleri