Level 11 Level 13
Level 12

331 - 360


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anstrykning
bestrykning
anstränga
trötta
anstucken
påverkad
anständig
passande
anständigtvis
rimligen
anstå
skjuta upp
anstånd
uppskov
anstöt
förargelse
antaga
ta emot
antagonism
motsättning
antagonist
motståndare
antagonistisk
fientlig
antecedentia
meritlista
antecedentier
förhistoria
antecipera
föregripa
antedatera
fördatera
antediluviansk
uråldrig
antependium
altarkläde
antibiotikum
bakteriedödande medel
antichambrera
uppvakta inställsamt
anticyklon
högtrycksområde
antidot
motgift
antiklerikal
prästfientlig
antiklimax
utebliven höjdpunkt
antikverad
föråldrad
antipati
motvilja
antipatisk
motbjudande
antipod
på andra sidan jorden
antipyrin
febernedsättande medel
antisemitism
judefientlighet