Level 125 Level 127
Level 126

3751 - 3780


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mikroskopisk
pytteliten
milis
hemvärn
mimik
minspel
minaret
torn för böneutrop
minne
hågkomst
minuskel
liten bokstav
minutiös
noggrann
misantrop
hata människor
miserabel
urusel
missfirma
skymfa
missionär
apostel
missklädsam
missklädande
misskreditera
ge dåligt rykte
misskunda
förbarma sig
misskundsam
barmhärtig
misslynt
förargad
missmodig
nedstämd
misströsta
förtvivla
missunna
avundas
mista sansen
svimma
mistlur
siren
mistral
medelhavsvind
misär
dåliga levnadsförhållanden
mitra
biskopsmössa
mjäkig
klemig
mjäll
fin
mjärde
fiskeredskap
moarera
göra brokig
moatjé
kavaljer
mobb
pack