Level 134 Level 136
Level 135

4021 - 4050


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
officinell
erkänd som läkemedel
officiös
halvofficiell
ofreda
störa
oftalmi
ögoninflammation
oftalmiatrik
ögonsjukdomslära
oftalmologi
ögonsjukdomslära
ofärd
fördärv
ofärdig
vanför
oför
vanför
oförblommerad
uppriktig
oförbrännelig
outtröttlig
oförgriplig
orubblig
oförskylld
oberättigad
oförtruten
uthållig
oförtövad
ögonblicklig
oförvitlig
fläckfri
oförvägen
orädd
ogemen
utomordentlig
ogin
missunnsam
ogrannlaga
indiskret
ograverad
orörd
ogrumlad
ren
ogulden
ej betald
ohemul
obefogad
oinskränkt
obegränsad
oknytt
ett sagoväsen
oktav
tonomfång
oktett
ensemble om åtta
oktroj
tillstånd att idka bankrörelse
okulera
förädla