Level 147 Level 149
Level 148

4411 - 4440


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
profetia
förutsägelse
profilera sig
markera sin egenart
profit
vinst
profylaktisk
förebyggande
prognos
förutsägelse
programmatisk
programmässig
progressiv
framåtverkande
prohibitiv
hindrande
projicera
optiskt återge bild
proklamera
förkunna
prokurist
firmatecknare
prolog
inledning
prolongation
uppskov
prolongera
förlänga
promemoria
minnesanteckning
prominent
framstående
promovera
lagerkröna
prompt
ovillkorligen
promulgera
utfärda lag
proper
välvårdad
proponera
föreslå
proposition
regeringsförslag
propå
förslag
prosaisk
vardaglig
proselyt
nyvunnen anhängare
proskribera
bannlysa
prospekt
tryckt plan
prospektera
leta metaller
protagonist
huvudrollsinnehavare
protegera
beskydda