Level 148 Level 150
Level 149

4441 - 4470


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
protegé
skyddsling
protein
äggviteämne
protektion
beskydd
prototyp
urtyp
proveniens
ursprung
provinsiell
landsortsmässig
provisorisk
interimistisk
provokation
utmaning
prudentlig
överdrivet noggrann
prunka
pråla
prunkande
färggrann
pryd
överdrivet sedlig
prålig
skrikande
pråm
lastbåt
pseudonym
antaget namn
psykos
sinnestillstånd
publikum
publik
puella
flicka
pueril
barnslig
puffa
göra reklam
pugilist
boxare
pulpet
skrivbord
pulsera
brusa
pultron
feg stackare
pungslå
lura på pengar
punktur
föra in med spruta
pur
ren
puritan
renhetsivrare
purken
förnärmad
pustel
varblåsa