Level 151 Level 153
Level 152

4531 - 4560


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reaktioner
återverkan
reaktionär
bakåtsträvande
realisera
förverkliga
realiserbar
utförbar
realiter
faktiskt
realitet
faktum
rebellisk
upprorisk
recensera
anmäla
recent
nutida
recentior
nyinskriven student
receptiv
lättlärd
receptor
sinnescell
recession
tillbakagång
recidiv
återfall
recipiend
person som intas i ordenssällskap
reciprok
ömsesidig
recitation
uppläsning
redbar
pålitlig
rede
fågelbo
redlig
hederlig
reducera
minska
redundant
överflödig
reell
verklig
referendum
folkomröstning
referera
återge
reflektera
återkasta
reformera
förändra
refusera
avvisa
regatta
båttävling
regeneration
återbildning