Level 152 Level 154
Level 153

4561 - 4590


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regenerera
återbilda
regent
statsöverhuvud
registrera
anteckna
reglementarisk
stadgeenlig
regression
tillbakagång
regressiv
tillbakagående
regularitet
regelbundenhet
reguljär
regelmässig
rehabilitera
återanpassa
reifiera
förtingliga
reinkarnation
återfödelse
rekapitulera
sammanfatta
reklamera
anmärka
rekognoscera
speja
rekompensera
gottgöra
rekonstruera
återställa
rekorderlig
pålitlig
rekreation
avkoppling
rektificera
destillera
rekviem
dödsmässa
rekvirera
beställa
rekvisita
tillbehör
rekvisition
beställning
rekylera
återstudsa
relegera
avstänga från skola
relevant
väsentlig
relief
upphöjt bildhuggeri på slät yta
relik
kvarleva av helgon
remarkabel
anmärkningsvärd
remi
oavgjort schackparti