Level 153 Level 155
Level 154

4591 - 4620


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reminiscens
svagt minne
remiss
hänvisning
remplacera
ersätta
rendera
ge i utbyte
renegat
förrädare
renhårig
just
renommerad
berömd
renons
utan
rentier
räntetagare
renässans
pånyttfödelse
reparabel
reparerbar
repartisera
dela lika
repatriera
hemsända
repellera
stöta bort
replikera
svara
replipunkt
stödjepunkt
representativ
typisk
repressalie
hämndaktion
repressiv
hämmande
reprimand
tillrättavisning
reproducera
mångfaldiga
reptil
kräldjur
repulsion
bortstötning
repulsiv
bortstötande
reputerlig
inneha gott anseende
residens
palats
residuum
rest
resignera
ge upp
resistens
motståndskraft
resistent
motståndskraftig