Level 154 Level 156
Level 155

4621 - 4650


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
resolut
kraftfull
resolvera
bestämma
resonabel
vettig
resonans
förståelse
resonant
medklingande
resonera
samtala om
resorbera
uppsuga
respektabel
aktningsvärd
respiration
andning
respit
anstånd
respondera
försvara avhandling
respons
reaktion
ressentiment
bitterhet
restauration
återställande
restera
återstå
restituera
återbetala
restriktion
inskränkning
resultera
leda till
resumé
kort sammanfattning
retardera
fördröja
retiré
tillbakadragen
retorik
talarkonst
retorisk
vältalig
retrospektiv
tillbakablickande
reträtt
återtåg
revalvera
skriva upp valutavärde
revelation
uppenbarelse
revelj
väckningssignal
reveny
avkastning
reverens
vördnadsbetygelse