Level 156 Level 158
Level 157

4681 - 4710


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
roué
njutninglysten mansperson
royalty
upphovsrättsvinst
rubricera
beteckna
rudiment
primitiv
rudimentär
outvecklad
ruffig
dålig
ruggig
fransig
ruinera
utarma
rumstera
stöka
rundlig
betydande
rural
lantlig
ruschig
snabb
rustibuss
livligt barn
rustik
enkel
ruva
skydda
rygga
stegra sig
rysch
krås
räjong
intresseområde
rämna
spricka
ränker
hemliga planer
ränsel
ryggsäck
rättfram
uppriktig
rättfärdiga
försvara
rättmätig
befogad
rättsinnig
hederlig
rådbråka
misshandla
rådlig
klok
rådpläga
diskutera
rådvill
tveksam
råk
isspricka