Level 164 Level 166
Level 165

4921 - 4950


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skyndsamt
snart
skäckig
ljusfläckig
skälm
bedragare
skälmaktig
okynnig
skälva
darra
skända
skymfa
skändlig
skamlig
skärmytsling
mindre strid
skärpa
göra skarp
skönja
svagt urskilja
skönjbar
urskiljbar
skör
spröd
sköra
ha sönder segel
skövla
plundra
slabbig
smutsig
slafsig
slabbig
slagfärdig
fyndig
slana
smal pinne
slank
lång och smal
slapphänt
allt för medgörlig
slejf
hopdragningsband
slentrian
vanemässighet
slibbig
kladdig
slinka
smyga
slint
misslyckas
slogan
slagord
slokörad
skamsen
sluskig
ovårdad
smidig
lättarbetad
smulgråt
snåljåp